top of page
Anchor 1
За АСПЕКТИ

ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР Младен Костиќ-АСПЕКТИ, Скопје е основано во Јануари 2010 година.

 

Советување и психотерапија

 

Дали некогаш сте се чувствувале беспомошни да се справите со своите проблеми? 

Ако е така, вие не сте единствени!

 

 

ЧЕТИРИДНЕВНА ОБУКА ЗА МЛАДИ ВОЛОНТЕРИ

Тема: Младинска кампања за говор на почитување наспроти говор на омраза

Обучувачи: м-р Снежана Андреева, Лидија Попчева, Радмила Манчевска, Андријана Андреева, Димо Попчев

Место: Солферино, Струга

18-21 септември 2017

СЕЛФ КАКО СИСТЕМ НА КОНТАКТИ

Реализација на четиридневен тренинг на Гешталт компакт на група од Загреб

Психотерапевти: м-р Снежана Андреева, Лидија Попчева

Место: Кезеле, Хрватска

1-4 јули 2017

Младинска кампања за говор на почитување наспроти говор на омраза

Акцијата е поддржана од Цивика мобилитас и се спроведува во 2017/2018 година во 12 градови на Р.Македонија

Акцијата започна на 1 мај 2017 год

ДОДЕЛУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПОСЕБЕН ПРИДОНЕС

Од обуката за жени кои сакаат да го унапредат своето живеење. За позитивните промени во текот на 3 годишна посета на група за личен раст и развој

Психотерапевти: м-р Снежана Андреева, Лидија Попчева

Место: ГЦ МК АСПЕКТИ- Скопје

Март 2017

ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА НА ЖЕНИ НАД 40 години

Обука за жените кои сакаат да го унапредат своето живеење

Психотерапевти: м-р Снежана Андреева, Лидија Попчева

Место: ГЦ МК АСПЕКТИ- Скопје

Почеток: 09 Март 2017

ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА НА ЖЕНИ НАД 40 години

Обука за жените кои сакаат да го унапредат своето живеење

Психотерапевти: м-р Снежана Андреева, Лидија Попчева

Место: ГЦ МК АСПЕКТИ- Скопје

Почеток: 09 Март 2017

ОБУКА ЗА ПСИХОДИЈАГНОСТИКА

за психолози и студенти по психологија

ПРИЈАВА - пополни

Предавач: м-р Снежана Андреева, Марија Спасовска

Место: ГЦ МК АСПЕКТИ- Скопје

Почеток: 18 Ноември 2016 и 10 Март 2017 г.

Предавање на тема:

АНКСИОЗНОСТ, СТРАВ И ПАНИЧНИ НАПАДИ

Предавачи: Лидија Попчева, Снежана Андреева

Место: МИТ Универзитет - Скопје

3 Ноември 2016

РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА:

Анксиозност, депресија и панични состојби

Место: Струмица

АСПЕКТИ Исток - Радмила Манчевска

19 Октомври 2016

ПРОМОТИВНА ГЕШТАЛТ РАБОТИЛНИЦА

за тренинг и едукација во Битола

Тренер: м-р Снежана Андреева

Место: Битола

Октомври 2016

ТИМ БИЛДИНГ на Мобилни тимови на Црвен Крст на РМ

Подржано од Црвен Крст на РМ

Место: Црвен Крст - Струга

Октомври 2016

ЈАВНА ИЗЛОЖБА од уметничките творби на ПСИХОАРТ РАБОТИЛНИЦИ СО МЛАДИТЕ во Проектот: Младите помеѓу политичката дихотмија со арт експресија наспроти ригидноста и говорот на омраза“

Подржано од ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Место: МКЦ - Скопје

18.10.2016

ПСИХОАРТ РАБОТИЛНИЦИ СО МЛАДИТЕ во Општина Кичево

Подржано од ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Место: Гимназија Mирко Милески, Соработник - Здружение ВИЗИО, Кичево

Октомври 2016

ПСИХОАРТ РАБОТИЛНИЦИ СО МЛАДИТЕ во Општина Струга

Подржано од ЦИВИКА МОБИЛИТАС 

Место: Нико Нестор - Струга

октомври 2016

РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА:

Анксиозност, депресија и панични состојби

Место: МКЦ - Скопје 

Тренери: Снежана Андреева, Лидија Попчева

29 Септември  2016

EAGT Conference 

Тема: Aesthetic of Otherness

Место: Таормина, Сицилија, Италија 

Учесници: Данче Пауновска, Снежана Андреева, Вера Димовска

22-25 Септември  2016

СУПЕРВИЗСКИ РАБОТИЛНИЦИ

Подржано од Отворена Порта-Ла Страда

Место: Скопје

Септември  2016

ИЗЛОЖБА  на уметнички творби од ПСИХОАРТ РАБОТИЛНИЦИ СО МЛАДИТЕ во Општина Куманово

Подржано од ЦИВИКА МОБИЛИТАС - Општини Чаир и Шуто Оризари

Место: Перо Наков - Куманово

мај 2016

ПСИХОАРТ РАБОТИЛНИЦИ СО МЛАДИТЕ

Подржано од ЦИВИКА МОБИЛИТАС - Општини Чаир и Шуто Оризари

под мото ДОСТА ОМРАЗА

Место: МКЦ - Скопје

30.052016/15.06.2016

ПСИХОАРТ РАБОТИЛНИЦИ СО МЛАДИТЕ

Подржано од ЦИВИКА МОБИЛИТАС - Општини Чаир и Шуто Оризари

тема: Изразување на говорот на почитувањ

Место: МКЦ - Скопјe

07.04.2016/30.052016/15.06.2016

Оторени консултации за Гешталт тренинг, обуки, групи за личен раст и развој и индивидуални сесии

 

Место: ТИ ГЦ МК АСПЕКТИ - Скопје

071 87 87 06

Психолопка подршка на Мобилните тимови на ОТВОРЕНА ПОРТА
Подржано од ОТВОРЕНА ПОРТА - Ла Страда, Македонија

Место: Скопје, Гевгелија

 

Тренери:  м-р Радмила Манчевска. Лидија Попчева и м-р Снежана Андреева

психотерапевти

 

ПСИХОАРТ РАБОТИЛНИЦИ СО МЛАДИТЕ 
Подржано од ЦИВИКА МОБИЛИТАС и Општина Куманово

Место: Куманово

23.03.2016

 

Тренери:  м-р Радмила Манчевска и Снежана Андреева

 

СВЕТОТ НА ЕМОЦИИТЕ

17.03.2016 год.

Американ Корнер Скопје

 

Тренери:  М-р Снежана Андреева, психотерапевт

ДЕТСКИ КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ
Подржано од Општина Виница

 

Тренери:  м-р Радмила Манчевска и Борјанка Стоименовска, психотерапевти

 

ДЕТСКИ КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ
Подржано од Општина Виница

 

Тренери:  м-р Радмила Манчевска и Борјанка Стоименовска, психотерапевти

 

ОБУКА: „Психолошка подршка и стрес менаџмент на мобилните тимови на Црвен крст кои помагаат на мигрантите-бегалци“ 
Подржано од Црвен Крст на Република Македонија

 

Тренери: м-р Снежана Андреева, м-р Радмила Манчевска и Лидија Попчева, психотерапевти

 

Промоција и доделување Сертификати за Проект:„Младите помеѓу политичката дихотомија – (со арт експресија) во надминување на ригидноста и говорот на омраза“ 

Саем на грантисти, Учесници волонтери: Цветанка Штерјова Бурзевска, Росана Тасевска, Емилија Ристовска, Димо Попчев, Софија Филиповска, Ирена Трпинова со младинци од СДСУ „Арсение Јовков“-Скопје

Место МКЦ    Дата: 04.12.2015 г.

Проект на тема:„Младите помеѓу политичката дихотомија – (со арт експресија) во надминување на ригидноста и говорот на омраза“ 
Подржано од Цивика Мобилитас

 

Работилници со млади во Скопје, Куманово, Кичево и Струга

Цел: Надминување и промена на Говорот на омразата. Лого:ДОСТА ОМРАЗА

 

АМЕРИКАН КОРНЕР - ЦИКЛУС ГЕШТАЛТ РАБОТИЛНИЦИ 

Работилница на тема: „Страв и бестрашност низ арт експресија“ 

12 ОКТОМВРИ Скопје

Водител: Лидија Попчева

 

Обука на наставниците и стручните соработници за работа со ученици кои манифестираат емоционални проблеми

 

Проект на Општина Струмица, 06/07/08.11.2015 г.

Водители: м-р Радмила Манчевска, м-р Снежана Андрееваа

 

„Психескоп - Студентска научно - едукативна дружба

Работилница на тема: „Динамика на контактот во Гешталт процес“
Скопје на 31.10.2015 г. Филозовски факултет Св.Кирил и Методиј

Водители: м-р Снежана Андреева, Лидија Попчева

 

Обука на наставниците и стручните соработници за работа со ученици кои манифестираат емоционални проблеми

Проект на Општина Струмица, 20.10.2015 г. 

Водители: м-р Радмила Манчевска, м-р Снежана Андреева, 

 

АМЕРИКАН КОРНЕР - ЦИКЛУС ГЕШТАЛТ РАБОТИЛНИЦИ 

Работилница на тема: „Пронајди го сопствениот баланс во животот исполнет со стрес“

8 ОКТОМВРИ Скопје

Водител: м-р Снежана Андреева

 

11th conference Days of Applied Psychology 

Работилница на тема: „СКУЛПТУРА СЕЛФ - ИНТЕГРАЦИЈА“

September 25th and 26th , Faculty of Philosophy, University of Niš, Niš, Serbia

Водители: м-р Снежана Андреева, Вера Димовска

 

ПРОМОТИВНИТЕ ГЕШТАЛТ РАБОТИЛНИЦИ кои ќе се одржат во: 

Кочани на 17.09.2015 г. со почеток во 17.00 до 18.30 ч.
Скопје на 21.09.2015 г. со почеток во 18.00 до 19.30 ч

Водители: м-р Радмила Манчевска, м-р Снежана Андреева, Лидија Попчева

 

ГЕШТАЛТ ТЕРАПИЈА И ТРЕТМАН НА НЕУРОТИЧЕН СИМПТОМ

со МЛАДЕН КОСТИЌ, Гешталт Центар Београд, ЕСП тренинг

 

СКОПЈЕ

25 мај 2015 год. 

ПАНИЧНИ ПОРЕМЕТУВАЊА И ТРЕТМАН ВО ГЕШТАЛТ

со МЛАДЕН КОСТИЌ, Гешталт Центар Београд, ЕСП тренинг

 

БИТОЛА

24 мај 2015 

Gestalt Methodology Workshop, American Corner, Skopje, Macedonia,
March 20 and 21, 2015
James R. Willis, Ph.D., Visiting faculty member, GestaltOSD, Cleveland, Ohio, USA
СРАМ ВО ПСИХОТЕРАПИСКИ ОДОС - РЕЛАЦИОНА ГЕШТАЛТ ПЕРСПЕКТИВА работилница
ФЕВРУАРИ 2015

Сабота, 14/15 февруари 2015

​Тренер: м-р Велимир Дуганчиќ, Хрватска

МОЌТА НА ЉУБОВТА - искуствена работилница
ДЕКЕМВРИ 2014

Сабота, 20 декември `14 - 14.00 ч.
Информации: 071 87 87 06 / 070 27 35 35

​Водители: Снежана Андреева,  Лидија Попчева, 

ГРУПА ЗА ЛИЧЕН РАСТ И РАЗВОЈ
СЕПТЕМВРИ 2014

Понеделник, 22 септември `14 во 17.30 ч.
Информации: 071 87 87 06 / 070 27 35 35

​Водители: Снежана Андреева,  Лидија Попчева, 

УПИС НА НОВИ ЕДУКАНТИ 2014
СЕПТЕМВРИ

Гешталт  советување и Гешталт терапија

​Водители: Снежана Андреева, Радмила Манчевска, Лидија Попчева, Вера Димовска

ЛЕТНА РАБОТИЛНИЦА - ГОЛАК 2014
27-29 Јуни

Тема: Бес и работа со бес во Гешталт терапијата 

​Водители: Снежана Андреева, Радмила Манчевска, Лидија Попчева, Јаворка Постолова

Gestalt in expressive arts therapy“

Skopje/Makedonija 25 – 27,April 2014.

 

mr.sc. Velimir Dugandžić, prof. ECP,ECGT

 

Музиката во Гешталт работилница:

„Изразување на чувствата преку ритамот на музиката“

 

БИТОЛА 11 АПРИЛ 2014 

(Промотивна Гешталт работилница)

СУПЕРВИЗИСКА РАБОТИЛНИЦА со МЛАДЕН КОСТИЌ,

Гешталт Центар Београд

 

ТЕМА: “Гешталт пристап во работа на сонот“

08 и 09 МАРТ 2014 

ЕДУКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПСИХОДИЈАГНОСТИКА

Тренери: Тим од стручни лица, кл.психолози

 

Почеток: 1 МАРТ 2014 

Прв центар за обука на БЕБИСИТЕР(К)И во Македонија,

за невработени лица и студенти во Скопје и низ градовите во РМ

 

Тренери: Тим од стручни лица

НОЕМВРИ 2013

 

НОВА ЕДУКАТИВНА ГРУПА ЗА ГЕШТАЛТ СОВЕТУВАЊЕ И ТЕРАПИЈА
Уште многу малку слободни места во групата ... 
Почеток 1 Октомври 2013 
WORKSHOP: Body дијагностика во Гешталт психотерапија
mr.sc. Velimir Dugandžić, prof. ECP,ECGT
4, 5 и 6 ОКТОМВРИ, Скопје

 

Проект на Општина Карпош

30.09.2013

Тренининг на наставниците од основните училишта за справување со ученици кои имаат емоционални проблеми

Тренери: Снежана Андреева, Вера Димовска, психотерапевти

Заврши проектот на тема: „Тренинг на наставниците од основните училишта за справување со ученици кои покажуваат емоционални проблеми“

СОРАБОТКИ
https://www.facebook.com/kgestalt?fref=ts
ЕАГТ
Синтеза
Дуган
Град Скопје
Ротари Клуб, Скопје
Кризен Центар Надеж
Општина Карпош
Х.Е.Р.А
Х.Е.Р.А
Х.Е.Р.А
Х.Е.Р.А
Х.Е.Р.А
Х.Е.Р.А
Х.Е.Р.А
bottom of page