top of page

м-р Снежана Андреева

кл.психолог, психотерапевт, тренер

E-mail: a_snezana@hotmail.com
 

Tel: 071 87 87 06 / 070 360432

Лични информации

Родена: 26 Мај 1962 во Скопје

Работно Искуство
Работни позиции

2014

  • психотерапевт, гешталт тренер, супервизор - АСПЕКТИ, Институт за креативен развој, едукација и психотерапија, Скопје

  • психотерапевт - Прв Семеен Центар за насилство, ХЕРА, Скопје 

 

2007

  • психотерапевт, СИНТЕЗА-Здружение на гешталт советувачи и психотерапевти, Скопје    

2001 

  • генерален директор на ДЗС “Илинден“ ад, Скопје

 

1999

  • ментор за психолошки науки - ПЕКСНАС, Скопје

 

1997

  • училишен психолог - ОУ „Вера Јоциќ“, Скопје

 

1987

  • училишен психолог - ЦОУ “Кочо Рацин“, Скопје

 

 

Јазици

Македонски (мајчин јазик)

Англиски

Српски

Сертификати

2010 - present

2010 - present

  • Магистер по клиничка психологија - Државен универзитет Тетово
  • Гешталт психотерапевт - Гешталт Центар Београд, Младен Костиќ
  • Психолог - Св. Кирил и Методиј, Филозовски факултет, Скопје
Образование
bottom of page