top of page

January 13, 2017

Претварање на анксиозноста во возбуда

 Гешталтистичко видување на Фриц Перлс

April 02, 2016

Улогата на мајчинство може да изгледа застрашувачка, кога денес од една просечна жена се очекува да биде беспрекорна на сите полиња-во љубовта, во кариерата, во бракот, мајчинството, пријателството, да биде образувана, енергична, убава и згодна, интересна, романтична. Ваквото тежнеење кон перфекционизам, доколку жената не се чувствува  подготвена за мајчинската улога, плашејќи се дека нема да ги задоволи потребите на детето, па и своите,  може да доведе до активирање на оддбрамбените механизми и да реагира со  нервоза, страв, проектирање, повлекување, несигурност, депресија  и други симптоми кои се резултати на стрес

March 31, 2016

Колку можете да го прифатите фактот дека „Вашите деца не се ваши деца, тие се синови и ќерки на животот по кој  чезнеат, тие  доаѓаат преку Вас, но не од Вас, иако се со Вас, сепак не ви припаѓаат. Можете да им ја дадете својата љубов, но не и своите мисли, бидејќи тие имаат свои мисли“

March 25, 2016

Животот е ритам, човекот жив инструмент, а болеста раштиманост. Кога подолго време остануваме во состојба на стрес и раштиманост, крајна фаза на болеста е смрт. Најважно  на почетокот е да се фати ритмот, а обидувајќи се  да се усклади со ритмот што го наметнува средината, или нашите амбиции, често го губиме сопствениот ритам

March 15, 2016

Животот и секојдневјето ни кажуваат дека тагите се неизбежни.  Некој страда, тагува од сиромаштија, некој од загуба на блиските, некој од болести, а некој го мачат страстите, недостатоците или недоверливост

1 / 1

Please reload

bottom of page